Werken met techniek die aldoor verandert

Van portofoon tot mobieltje

Op het gebied van communicatie is er de afgelopen jaren een heleboel veranderd. Op de werkvloer communiceert men steeds minder met elkaar met externe apparatuur. De portofoon, ooit het meest gebruikte communicatiemiddel in een bedrijf, wordt steeds vaker vervangen door het mobieltje. Dit heeft zo zijn voordelen voor de medewerkers; communicatiemiddelen zijn altijd bij de hand en men is altijd en overal bereikbaar binnen een bedrijfssetting. Het zorgt echter ook voor problemen bij ouder personeel. Wanner men een opleiding voor ploegleider BHV heeft gevolgd waarbij de portofoon nog werd gebruikt is die kennis met een paar jaar gedateerd. Het is dan ook om die reden dat men na twee jaar de cursus Herhaling ploegleider BHV moet gaan volgen. Bij deze cursus wordt de kennis van de basiscursus opgefrist en is men weer voor een heel jaar bijgeschoold

Met de tijd komt meer kennis

In bedrijven verandert meer dan alleen de communicatie. Ook wordt er met steeds meer gevaarlijke stoffen gewerkt wat voor riskante situaties kan zorgen. Deze innovatie heeft dan ook zo zijn schaduwzijde. Ontstaat er brand doordat er met een brandbare chemische stof is geknoeid, dan moet er adequaat worden opgetreden. Hoe je moet handelen in een dergelijke situatie leer je eveneens bij een BHV ploegleider herhalingscursus. Jij leert hoe je de specifieke kennis kan overdragen aan de BHV-ers in jouw team op het werk. Bovendien leer je hoe je deze branden moet blussen en wat je kan doen om schade bij een ongeval of brand op de werkvloer te beperken. Een belangrijk deel van de tijd bij zo’n opfriscursus gaat dan ook naar de innovatie die er is op het gebied van brand blussen en naar de nieuwe communicatiemethoden die een bedrijf er intern op na houdt. Ook de communicatie naar hulpdiensten als 112 is aan verandering onderhevig. Jij leert gelijk hoe je dit zo efficiënt mogelijk kan doen.