Financiering

Uiteraard kan een advocaat niet voor niets werken. Toch vinden wij het belangrijk dat u uw juridisch probleem aan ons kunt voorleggen. Zodoende kunt u bij ons gebruik maken van een zogenaamd kennismakingsgesprek. Dit betreft een gesprek van maximaal 30 minuten, waarbij de advocaat nader met u zal kennismaken en uw juridisch probleem summier zal beoordelen. Mocht de slotsom van het kennismakingsgesprek zijn dat wij uw probleem in behandeling nemen, dan zullen er nadere afspraken gemaakt dienen te worden omtrent de daarbij behorende kosten.

Indien u onvoldoende inkomsten, dan wel vermogen heeft, dan kan de Wet op de Rechtsbijstand uitkomst bieden. In deze wet staat beschreven dat iedereen, die aan een aantal voorwaarden voldoet, in ons land recht heeft op rechtsbijstand. De overheid is dan bereid een deel van de kosten die de advocaat maakt te betalen, waarbij aan u een eigen bijdrage wordt gevraagd.